Πρόγραμμα Σπουδών

Γ΄        ΛΥΚΕΙΟΥ 
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Ν. Γλώσσα

Λογοτεχνία

3 Ν. Γλώσσα

Λογοτεχνία

3
Αρχαία 4+2 Μαθηματικά 5
Ιστορία 3 Φυσική 4
Κοινωνιολογία 3 Χημεία 4

 

 

Γ΄        ΛΥΚΕΙΟΥ 
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΣΧΟΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Ν. Γλώσσα

Λογοτεχνία

3 Ν. Γλώσσα

Λογοτεχνία

3
Βιολογία 3 Μαθηματικά 5
Φυσική 4 Οικονομία 3
Χημεία 4 Α.Ε.Π.Π 3

Αφήστε μια απάντηση