Πρόγραμμα σπουδών φροντιστηρίου ανά τάξη

 Γ΄        ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ανθρωπιστικών Σπ. Θετικών  Σπ./Επιστήμες Υγείας
Οικονομ. – πληροφ.
Ν. Γλώσσα 2 Ν. Γλώσσα 2 Ν. Γλώσσα 2
Αρχαία 3+3 Φυσική 4 Μαθηματικά Κ. 5
Ιστορία 3 Χημεία 4 Α.Ε.Π.Π 3
Κοινωνιολογία 3 Μαθηματικά Κ. /Βιολογία 5/3 Οικονομία 3

B΄        ΛΥΚΕΙΟΥ 

 Ανθρωπιστικών Σπ. Θετικών  Σπ.
Ν.Γλώσσα 2 Ν.Γλώσσα 2
Αρχαία 3+2 Mαθηματικά Κ. 2
Άλγεβρα 3 Φυσική Κατ. 2
Άλγεβρα 3
Φυσική Γεν. 1
Χημεία 2

Α΄  Λυκείου

 Ν.Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία 2
Γεωμετρία 2

ΕΠΑΛ   Γ

 Ν.Γλώσσα 2
Μαθηματικά 3
1ο  Μαθ. Ειδ. 1-2
2ο Μαθ. Ειδ. 1-2

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ν.Γλώσσα 1
Μαθηματικά 2
Αρχαία 1
Φυσική 1
Χημεία 1