ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Γ΄ Λυκείου

Η θερινή προετοιμασία της Γ’ Λυκείου περιλαμβάνει θερινά μαθήματα διάρκειας 7 εβδομάδων. Οι 6 πρώτες εβδομάδες ξεκινούν στις 14 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 21 Ιουλίου. Η 7η εβδομάδα των θερινών μαθημάτων πραγματοποιείται την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου 28-31 Αυγούστου. Οι μαθητές συνεχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου και την ολοκληρώνουν με τη λήξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Νεοελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Αρχαία

3+3 ώρες

Ιστορία

3 ώρες

Λατινικά

3 ώρες

Θετικών Σπουδών / Επιστήμες Υγείας

Νεοελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Φυσική

4 ώρες

Χημεία

4 ώρες

Μαθηματικά Κ. / Βιολογία

5/3 ώρες

Οικονομικά / Πληροφορική

Νεοελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Μαθηματικά Κ.

5 ώρες

Α.Ε.Π.Π

3 ώρες

Οικονομία

3 ώρες

Β΄ Λυκείου

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Νεοελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Αρχαία

3+2 ώρες

Άλγεβρα

3 ώρες

Θετικών Σπουδών / Επιστήμες Υγείας

Νεοελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Μαθηματικά Κ.

2 ώρες

Φυσική Κατ.

2 ώρες

Άλγεβρα

3 ώρες

Φυσική Γεν.

1 ώρα

Χημεία

2 ώρες

Α΄ Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Άλγεβρα

2 ώρες

Φυσική

2 ώρες

Χημεία

2 ώρες

Αρχαία

2 ώρα

Γεωμετρία

2 ώρες

Γ΄ ΕΠΑΛ

Νεοελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Μαθηματικά

3 ώρες

1ο Μάθημα Ειδικότητας

1-2 ώρες

2ο Μάθημα Ειδικότητας

1-2 ώρες

Γυμνάσιο

Νεοελληνική Γλώσσα

1 ώρα

Μαθηματικά

2 ώρες

Αρχαία

1 ώρα

Φυσική

1 ώρα

Χημεία

1 ώρα

Γ΄ Λυκείου

Η θερινή προετοιμασία της Γ’ Λυκείου περιλαμβάνει θερινά μαθήματα διάρκειας 7 εβδομάδων. Οι 6 πρώτες εβδομάδες ξεκινούν στις 14 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 21 Ιουλίου. Η 7η εβδομάδα των θερινών μαθημάτων πραγματοποιείται την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου 28-31 Αυγούστου. Οι μαθητές συνεχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου και την ολοκληρώνουν με τη λήξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Νεοελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Αρχαία

3+3 ώρες

Ιστορία

3 ώρες

Λατινικά

3 ώρες

Θετικών Σπουδών / Επιστήμες Υγείας

Νεοελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Φυσική

4 ώρες

Χημεία

4 ώρες

Μαθηματικά Κ. / Βιολογία

5/3 ώρες

Οικονομικά / Πληροφορική

Νεοελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Μαθηματικά Κ.

5 ώρες

Α.Ε.Π.Π

3 ώρες

Οικονομία

3 ώρες

Β΄ Λυκείου

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Νεοελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Αρχαία

3+2 ώρες

Άλγεβρα

3 ώρες

Θετικών Σπουδών / Επιστήμες Υγείας

Νεοελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Μαθηματικά Κ.

2 ώρες

Φυσική Κατ.

2 ώρες

Άλγεβρα

3 ώρες

Φυσική Γεν.

1 ώρα

Χημεία

2 ώρες

Α΄ Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Άλγεβρα

2 ώρες

Φυσική

2 ώρες

Χημεία

2 ώρες

Αρχαία

2 ώρα

Γεωμετρία

2 ώρες

Γ΄ ΕΠΑΛ

Νεοελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Μαθηματικά

3 ώρες

1ο Μάθημα Ειδικότητας

1-2 ώρες

2ο Μάθημα Ειδικότητας

1-2 ώρες

Γυμνάσιο

Νεοελληνική Γλώσσα

1 ώρα

Μαθηματικά

2 ώρες

Αρχαία

1 ώρα

Φυσική

1 ώρα

Χημεία

1 ώρα